Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Sposób w jaki Europejski Bank Inwestycyjny ujawnia informacje o środowisku związane z projektami, które finansuje, lecz które są realizowane przez pośredników

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.