Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Zarzut niedociągnięć i stronniczości Komisji Europejskiej przy opracowywaniu polityki i wniosku legislacyjnego dotyczących ograniczenia produktów z tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku

Εικαζόμενες ελλείψεις και μεροληψίες κατά την κατάρτιση  της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της νομοθετικής πρότασης όσον αφορά τη μείωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.