Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Verzuim van de Europese Commissie om de indiener van een klacht op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende inbreukklacht CHAP (2021) 03526 tegen Polen