Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Verzuim van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) om te antwoorden op een klacht over technische moeilijkheden bij een selectieprocedure voor assistenten op het gebied van talen (EPSO/AST gegevensbescherming/152/22)