Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) u n-nuqqas tiegħu li jwieġeb ilment li jikkonċerna diffikultajiet tekniċi fi proċedura ta’ selezzjoni għall-assistenti lingwistiċi (EPSO/AST data protection/152/22)