Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

L-allegati nuqqasijiet u preġudizzji fit-tħejjija mill-Kummissjoni Ewropea tal-politika u l-proposta leġiżlattiva tagħha fir-rigward tat-tnaqqis tal-prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss

Εικαζόμενες ελλείψεις και μεροληψίες κατά την κατάρτιση  της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της νομοθετικής πρότασης όσον αφορά τη μείωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.