Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Kā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) organizēja un vadīja ad hoc ekspertu grupas (AHEG) 2022. gada 16. februāra sanāksmi, kas notika saistībā ar IPIQUE produkta pārskatīšanas procedūru