Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) un tā nespēja atbildēt uz sūdzību par tehniskām grūtībām asistentu rakstiskās tulkošanas jomā atlases procedūrā (EPSO/AST datu aizsardzība/152/22)