Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) atteikums piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar tās līgumattiecībām ar konsultantu, kurš sniedz datu analīzes pakalpojumus, tostarp operatīvos plānus