Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Kā Eiropas Investīciju banka izpauž vides informāciju saistībā ar tās finansētiem projektiem, ko veic starpnieki

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.