Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Kā Eiropas Investīciju banka izpauž vides informāciju saistībā ar tās tieši finansētiem projektiem

 Kā Eiropas Investīciju banka izpauž vides informāciju saistībā ar tās tieši finansētiem projektiem.