Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Šķietamas nepilnības un neobjektīva informācija, Eiropas Komisijai sagatavojot tās politiku un tiesību aktu priekšlikumu par vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu patēriņa samazināšanu

Εικαζόμενες ελλείψεις και μεροληψίες κατά την κατάρτιση  της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της νομοθετικής πρότασης όσον αφορά τη μείωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.