Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) atsisakė leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su jos sutartiniais ryšiais su konsultacine įmone, teikiančia duomenų analizės paslaugas, įskaitant operacijų planus