Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Modalità con le quali la Banca europea per gli investimenti divulga informazioni ambientali in relazione a progetti finanziati che sono realizzati da intermediari

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.