Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Az Európai Beruházási Bank által finanszírozott, közvetítők által végrehajtott projektekkel kapcsolatos környezeti információk EBB általi közzétételének módja

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.