Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Organizacija Europske agencije za lijekove (EMA) i vođenje sastanka ad hoc stručne skupine (AHEG), koji je održan 16. veljače 2022.u vezi s postupkom ponovnog ispitivanja lijeka IPIQUE