Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Euroopan lääkeviraston(EMA) tapa organisoida ja johtaa ad hoc -asiantuntijaryhmän kokousta 16. helmikuuta 2022 IPIQUE-valmisteen uudelleenarviointimenettelyn yhteydessä