Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) ja selle suutmatus vastata kaebusele keeleassistentide valikumenetluse tehniliste probleemide kohta (EPSO/AST data protection/152/22)