Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γνωστοποιεί περιβαλλοντικές πληροφορίες που σχετίζονται με έργα τα οποία χρηματοδοτεί η ίδια αλλά υλοποιούνται από ενδιάμεσους φορείς

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.