Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds (EMSA's) undladelse af at besvare en anmodning om feedback fra en forbigået ansøger i forbindelse med en udvælgelsesprocedure med henblik på ansættelse af en politisk medarbejder inden for kystvagtsamarbejde (EMSA/AD/2020/15)