Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Europa-Kommissionens undladelse af at bekræfte modtagelsen af en klage over Italiens overtrædelse af EU-lovgivningen om samarbejde inden for formueforhold mellem ægtefæller