Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs manglende svar på korrespondance vedrørende forsinket udnævnelse af en administrator for Gruppen Diversitet Europa