Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds (ELA's) undladelse af at svare på en klage vedrørende en procedure for udvælgelse til stillingen som rapporterings- og programmeringsmedarbejder (ELA/AD/2019/005)