Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Kommissionens undladelse af at kvittere for modtagelsen af en traktatbrudsklage mod Tyskland vedrørende direktivet om ophavsret (2014/26/EU)

Nepotvrzení přijetí ze strany Komise v případě stížnosti na porušení právních předpisů proti Německu týkající se směrnice o autorském právu (2014/26/EU).