Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Den Europæiske Ombudsmand har indledt en undersøgelse af, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) rgistrerer dokumenter i forbindelse med dets forpligtelser i henhold til EU-reglerne om aktindsigt