Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Organizace a vedení zasedání ad hoc expertní skupiny, které se konalo dne 16. února 2022 v souvislosti s postupem přezkoumání přípravku IPIQUE, ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)