Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Neposkytnutí odpovědi Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) na stížnost týkající se technických obtíží v rámci výběrového řízení na jazykové asistenty (EPSO/AST ochrana údajů/152/22)