Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Odmítnutí Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) poskytnout veřejnosti přístup k dokumentům týkajícím se jeho smluvních vztahů s poradenskou firmou poskytující analýzu údajů, a to včetně operačních plánů