Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s projekty, které přímo financuje

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s projekty, které přímo financuje.