Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Отказ на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) да предостави публичен достъп до документи, свързани с нейните договорни отношения с консултантска фирма, която предоставя услуги за анализ на данни, включително оперативни планове