Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Как Европейската инвестиционна банка оповестява информация за околната среда във връзка с финансирани от нея проекти, които се изпълняват от посредници

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.