Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Твърдения за недостатъци и отклонения в подготовката на Европейската комисия на политиката и законодателното предложение относно намаляването на пластмасовите продукти за еднократна употреба

Εικαζόμενες ελλείψεις και μεροληψίες κατά την κατάρτιση  της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της νομοθετικής πρότασης όσον αφορά τη μείωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.