Har du en klage over
en EU-institution eller et EU-organ?

Ombudsmandens team

For at sikre, at institutionen kan behandle klager korrekt på alle 24 traktatsprog og udbrede kendskabet til, hvordan institutionen kan hjælpe personer og organisationer, har Ombudsmanden et velkvalificeret, flersproget personale. Søg efter medarbejdere efter område eller se organisationsplanen (organigrammet) for vores kontor.

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmands Kabinet

Kabinetteamet står til ansvar over for Ombudsmanden personligt og arbejder direkte under hendes ledelse. Det rådgiver og assisterer Ombudsmanden og bidrager til at sikre, at hendes vision, strategi og mål gennemføres.
Alle kabinetsmedlemmer kan efter Ombudsmandens anmodning ledsage hende på tjenesterejser og kan bidrage til udarbejdelse af taler, præsentationer og rapporter.
 • Aidan O'Sullivan
  Kabinetschef
  Det overordnede ansvar for ombudsmandens strategi, interinstitutionelle forbindelser, inklusive Europa-Parlamentet og ledelse af kabinettet. Arbejder sammen med generalsekretariatet for at sikre gennemførelse af strategien. Rådgiver ombudsmanden om kommunikations- og outreachaktiviteter.
 • Fintan Butler
  Seniorrådgiver
  Ombudsmandens rådgiver i spørgsmål om undersøgelser, undersøgelsesprocesser og relaterede spørgsmål.
 • Graham Smith
  Seniorrådgiver
  Seniorrådgiver for Ombudsmanden vedrørende aktindsigt, klagebehandlingsprocesser og udfald. Repræsenterer Ombudsmanden som taler ved konferencer og arrangementer.
 • Silvia Bartolucci
  Personlig assistent
  Ansvarlig for ombudsmandens kalender, tjenesterejser og møder og tager.
 • Frederik Hafen
  Politisk assistent
  Ansvarlig for de daglige forbindelser med Europa-Parlamentet, herunder Udvalget for Andragender. Bistår med gennemførelsen af ombudsmandens strategi internt og eksternt, herunder forberedelserne af ombudsmandens briefinger.
 • Caroline Moen
  Kabinetassistent
  Ansvarlig for administrationen af Ombudsmandens dagsorden, behandler al indkommende korrespondance og indbydelser til Ombudsmanden, administrerer kabinettets digitale arkiv og vedligeholder Ombudsmandens intranetsektion. Ansvarlig for administrative ad hoc-opgaver, som tildeles.

Generalsekretariatet

Generalsekretariatet er ansvarligt for den overordnede ledelse af kontoret og for sikringen af den overordnede koordinering og gennemførelse af ombudsmandens strategi.
 • Cesira D'Aniello
  Generalsekretær
 • Christophe Bauer
  Assistent – Sagsforvaltningsprocesser
 • Peter Dyrberg
  Administrator, der rådgiver generalsekretæren om undersøgelsesspørgsmål
 • Murielle Richardson
  Administrator, der rådgiver generalsekretæren om menneskelige ressourcer og forvaltningscyklussen

Kommunikationsenheden

Kommunikationsenheden er ansvarlig for at oplyse offentligheden, de vigtigste målgrupper og andre interessenter om Ombudsmandens undersøgelser og strategiske arbejde samt hendes engagement i relevante EU-debatter og den politiske udvikling.
Enheden er ansvarlig for generelt strategisk kommunikationsarbejde og koordineringen af det europæiske netværk af ombudsmænd.
 • Gundi Gadesmann
  Kommunikationschef
 • Sylvie Debout
  Publikationsassistent
 • Elena Kindyni
  Digital kommunikationsmedarbejder
 • Audrey Lemonnier
  Kommunikationsassistent
 • Jean Lusweti
  Forfatter og kommunikationsassistent
 • Honor Mahony
  Pressesekretær
 • Carolina Marín Vargas
  Kommunikationsassistent
 • Richard More O'Ferrall
  Kommunikationsmedarbejder
 • Marina Ramazanova
  Kommunikationsassistent
 • Gabrielle Sheridan
  Kommunikationsassistent
 • Christelle Therouse
  Kommunikationsassistent

Enhed 1 – Undersøgelser og ikt

Enhed 1 gennemfører undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
Enhed 1 varetager også ikt-støtte og -løsninger for Ombudsmandens kontor, beskæftiger sig med det europæiske netværk af ombudsmænd og koordinerer med andre internationale organisationer.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Chef for ikt- og undersøgelser – Enhed 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativ assistent
 • Maria Depasquale
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Juliano Franco
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativ assistent
 • Tereza Mandjukova
  Sagsbehandler
 • Maria Moustakali
  Sagsbehandler
 • Josef Nejedlý
  Juridisk sagsbehandler
 • Aude Perrot
  Sagsbehandler
 • Jakub Pawlowicz
  Juridisk sagsbehandler
 • Eija Salonen
  Juridisk sagsbehandler
 • Vieri Biondi
  Praktikant
 • Morgane Macé
  Praktikant
Informations- og kommunikationsteknologiområdet
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Chef for informations- og kommunikationsteknologiområdet
 • Kevin Crespo Gao
  Informationsteknologistøtte
 • Massimo Ezzy
  Medarbejder med ansvar for informationsteknologistøtte – Systemudvikler
 • Gaël Lambert
  Informationsteknologistøtte – Lokal systemadministrator
 • Denis Nikolov
  Webudviklerpraktikant

Enhed 2 – Koordinering af undersøgelser af almen interesse

Undersøgelsesenhed 2 koordinerer undersøgelser, som Ombudsmanden vurderer er af særlig offentlig interesse, og forvalter den hurtige procedure til behandling af sager vedrørende aktindsigt.
 • Fergal Ó Regan
  Chef for koordinering af undersøgelser af almen interesse – Enhed 2
 • Tessa Harris Hess
  Sagsbehandler
 • Catherine Vaudé
  Administrativ assistent
 • Elke Winter-Mes
  Sagsbehandler
 • Una Kadunić
  Praktikant

Enhed 3 – Undersøgelser

Den vigtigste opgave for undersøgelsesenhed 3 er at gennemføre undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
 • Lambros Papadias
  Undersøgelseschef – Enhed 3
 • Celien Coltura
  Sagsbehandler
 • Madeleine Healy
  Sagsbehandler
 • Patricia López Martín
  Juridisk sagsbehandler
 • Erika Murányi
  Administrativ assistent
 • Diana Riochet
  Juridisk sagsbehandler
 • Marta Barzagli
  Praktikant
 • Georgia Kyrkou
  Praktikant

Enhed 4 – Undersøgelser

Den vigtigste opgave for undersøgelsesenhed 4 er at gennemføre undersøgelser af mulige tilfælde af fejl og forsømmelser med henblik på at finde løsninger i overensstemmelse med de strategiske mål og prioriteter, som ombudsmanden har fastsat.
 • Tina Nilsson
  Undersøgelseschef – Enhed 4
 • Peter Bonnor
  Ledende juridisk sagsbehandler
 • Evelyne Coudière
  Administrativ assistent
 • Nastasja Fuxa
  Juridisk sagsbehandler
 • Michaela Gehring
  Sagsbehandler
 • Nicholas Hernanz
  Sagsbehandler
 • Laura Massocchi
  Sagsbehandler
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juridisk sagsbehandler
 • Konstantinos Tsaklidis
  Sagsbehandler
 • Julia Harter
  Praktikant
 • Louise Olander
  Praktikant

Enheden for strategiske undersøgelser

Enheden for strategiske undersøgelser har til opgave at fremme systemiske forbedringer i EU's administration, primært ved at gennemføre og overvåge undersøgelser på eget initiativ og samarbejde med de forskellige institutioner, organer, kontorer og agenturer i overensstemmelse med målene i ombudsmandens strategi "Hen imod 2019" og de prioriteter, der er fastsat i den årlige forvaltningsplan.
 • Rosita Hickey
  Chef for strategiske undersøgelser
 • Elpida Apostolidou
  Juridisk assistent
 • Tanja Ehnert
  Sagsbehandler
 • Koen Roovers
  Sagsbehandler

Enhed for personale, administration og budget

Enheden for personale, administration og budget er ansvarlig for alle administrative anliggender vedrørende institutionens bygninger og udstyr, personale, budget og finanser. Dens opgave er at bistå ombudsmanden ved at skaffe ledende personale til institutionen, sikre de bedst tænkelige arbejdsvilkår og de højeste standarder for effektivitet og integritet i forbindelse med anvendelsen af offentlige midler.
 • Alessandro Del Bon
  Leder af enheden for personale, administration og budget
 • Séverine Beyer
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Ana Gaspar
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Oualiba Makhloufia
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
 • Michael Weiskorn
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering – Informationsfrihed
 • Caroline Zinck
  Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering
Budgetsektionen
 • Véronique Vandaele
  Chef for budgetsektionen
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Sekretariatsbistand til kontorchefen – Medarbejder med ansvar for finansiel støtte
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Økonomisk assistent
 • Stéphanie Maraj
  Økonomisk assistent
 • Emese Szentes
  Økonomisk assistent
HR-sektionen
 • Zina Assimakopoulou
  Chef for HR-sektionen
 • Rachel Doell
  Administrativ assistent
 • Henri Finckbohner
  Chauffør - Forvaltningsassistent
 • Giovanna Fragapane
  Administrativ assistent
 • Marjorie Fuchs
  Administrator
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativ assistent
 • Félicia Voltzenlogel
  HR-assistent

Databeskyttelsesansvarlig

 • Juliano Franco
  Databeskyttelsesansvarlig
 • Elpida Apostolidou
  Assistent for databeskyttelsesrådgiveren