Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Ledige stillinger

Procedure

Faste stillinger i Den Europæiske Ombudsmands sekretariat besættes ved intern flytning eller forfremmelse, ved overflytning eller udstationering af tjenestemænd fra andre institutioner eller organer af den Europæiske Union, eller ved ansættelse via reservelister, som er oprettet på grundlag af almindelige udvælgelsesprocedurer afholdt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) eller af en EU-institution eller -organ.

Midlertidige stillinger opslås internt for at tilskynde de nuværende medarbejdere til karriereudvikling, eller på Den Europæiske Ombudsmands websted. Ombudsmanden informerer også normalt andre EU-institutioner om sådanne ledige stillinger. Med hensyn til profiler, som der mere regelmæssigt er behov for i Ombudsmandens kontor, kan Ombudsmanden beslutte at offentliggøre tidsudbegrænsede stillingsopslag med henblik på at oprette en pulje af kandidater, som kan indkaldes til prøver og samtaler, når der opstår behov herfor.

Kandidater, der har bestået en eller flere udvælgelsesprøver, og som er særlig interesseret i at arbejde for Den Europæiske Ombudsmands kontor, opfordres til at kontakte Ombudsmandens enhed for personale, administration og budget.

Stillingsopslag

Følgende stillingsopslag er på nuværende tidspunkt åbne:

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman OMB/6/2022 - Temporary agent - AD5 Call for expression of interest  for immediate recruitment & drawing-up a reserve list

The inquiries officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of English. The documents concerning the call for expression of interest are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Dear candidates,

We would like to inform you that by 20 December 2022 all applicants should have been informed by e-mail about the status of their application.  

On 28 February 2023, candidates having submitted a case study were informed about the outcome of the selection committee's assessment.

 •  
  Deadline for applications
  12 September 2022
 •  
  Admissibility & eligibility check
  September & October 2022
 •  
  Comparative assessment of applications (assessment of qualifications, experience & motivation)
  November & December 2022
 •  
  Case study analysis (written test)
  January & February 2023
 •  
  Interviews with the Selection Committee
  March & April 2023
 •  
  Publication of the reserve list
  April 2023

Ansøgningsfristen er udløbet

Eksterne links

EPSO Besøg websitet EU Careers, hvor du kan søge i databasen over ledige job – både faste og midlertidige stillinger – herunder kontraktansættelser, praktikophold og udstationering i EU's institutioner og agenturer.

Praktikantophold

Regler

Hvert år tilbyder Den Europæiske Ombudsmand lønnede praktikophold af 1 års varighed til færdiguddannede fra videregående uddannelser, som udviser stor interesse for EU-projektet, og navnlig for hvordan EU's institutioner og forvaltninger omgås borgerne.

Som regel offentliggøres meddelelser om de ønskede profiler og kravene til hver profil i februar, og praktikopholdet begynder den 1. september hvert år. Praktikanterne kan blive udstationeret i enten Strasbourg eller Bruxelles alt efter kontorets behov.

Siden 2023 har Ombudsmanden iværksat et positivt handlingsprogram for praktikanter med et anerkendt handicap.

Praktikanter i Ombudsmandens kontor skal have et indgående kendskab til engelsk. Ansøgningen skal derfor indgives på engelsk. Af samme grund findes dokumenterne vedrørende ansøgning om praktikantophold kun på engelsk.

Traineeship 2023 - Case-handling - OMB/T/2023/3

We invite you to apply for a traineeship in the domain of "case-handling" starting on 1 September 2023. We offer up to five traineeships for a period of one year.

Deadline for applications : 24 March 2023 at 13:00 Brussels time

Ansøgningsfristen er udløbet

Traineeship 2023 - Traineeship for persons with disabilities - OMB/T/2023/5

We invite you to apply for a traineeship specifically addressed to persons with disabilities starting on 1 September 2023. We offer one paid traineeship for a period of one year.

Deadline for applications : 3 April 2023 at 13:00 Brussels time

Ansøg

Traineeship 2023 - Digital communication - OMB/T/2023/4

We invite you to apply for a traineeship in the domain of "digital communication" starting on 1 September 2023. We offer one paid traineeship for a period of one year.

Deadline for applications : 24 March 2023 at 13:00 Brussels time

Ansøgningsfristen er udløbet