Har du en klage over
en EU-institution eller et EU-organ?

Ledige stillinger

Procedure

Faste stillinger i Den Europæiske Ombudsmands sekretariat besættes ved intern flytning eller forfremmelse, ved overflytning eller udstationering af tjenestemænd fra andre institutioner eller organer af den Europæiske Union, eller ved ansættelse via reservelister, som er oprettet på grundlag af almindelige udvælgelsesprocedurer afholdt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) eller af en EU-institution eller -organ.

Midlertidige stillinger opslås internt for at tilskynde de nuværende medarbejdere til karriereudvikling, eller på Den Europæiske Ombudsmands websted. Ombudsmanden informerer også normalt andre EU-institutioner om sådanne ledige stillinger. Med hensyn til profiler, som der mere regelmæssigt er behov for i Ombudsmandens kontor, kan Ombudsmanden beslutte at offentliggøre tidsudbegrænsede stillingsopslag med henblik på at oprette en pulje af kandidater, som kan indkaldes til prøver og samtaler, når der opstår behov herfor.

Kandidater, der har bestået en eller flere udvælgelsesprøver, og som er særlig interesseret i at arbejde for Den Europæiske Ombudsmands kontor, opfordres til at kontakte Ombudsmandens enhed for personale, administration og budget.

Stillingsopslag

Følgende stillingsopslag er på nuværende tidspunkt åbne:

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ansøgningsfristen er udløbet

Eksterne links

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) - Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) blev oprettet den 26. juli 2002. Det har til opgave at afholde almindelige udvælgelsesprøver med henblik på at udvælge højt kvalificeret personale til ansættelse i alle EU-institutioner, dvs. Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, EF-Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Ombudsmand. EPSO begyndte sit arbejde den 1. januar 2003.

Praktikantophold

Regler

To gange om året tilbyder Ombudsmanden praktikpladser, primært til universitetskandidater eller tilsvarende. Praktikantopholdene begynder henholdsvis 1. september og 1. januar hvert år. Opslag med indkaldelse af ansøgninger til begge praktikperioder bliver offentliggjort årligt, normalt 1. februar. Opslaget angiver hvilke profiler der søges hvert år. Praktikantopholdet foregår enten i Strasbourg eller Bruxelles alt efter kontorets behov.

Praktikanter i Ombudsmandens kontor skal have et indgående kendskab til engelsk. Ansøgningen skal derfor indgives på engelsk. Af samme grund findes dokumenterne vedrørende ansøgning om praktikantophold kun på engelsk.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development

Ansøgningsfristen er udløbet