Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Ledige stillinger

Procedure

Faste stillinger i Den Europæiske Ombudsmands sekretariat besættes ved intern flytning eller forfremmelse, ved overflytning eller udstationering af tjenestemænd fra andre institutioner eller organer af den Europæiske Union, eller ved ansættelse via reservelister, som er oprettet på grundlag af almindelige udvælgelsesprocedurer afholdt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) eller af en EU-institution eller -organ.

Midlertidige stillinger opslås internt for at tilskynde de nuværende medarbejdere til karriereudvikling, eller på Den Europæiske Ombudsmands websted. Ombudsmanden informerer også normalt andre EU-institutioner om sådanne ledige stillinger. Med hensyn til profiler, som der mere regelmæssigt er behov for i Ombudsmandens kontor, kan Ombudsmanden beslutte at offentliggøre tidsudbegrænsede stillingsopslag med henblik på at oprette en pulje af kandidater, som kan indkaldes til prøver og samtaler, når der opstår behov herfor.

Kandidater, der har bestået en eller flere udvælgelsesprøver, og som er særlig interesseret i at arbejde for Den Europæiske Ombudsmands kontor, opfordres til at kontakte Ombudsmandens enhed for personale, administration og budget.

Stillingsopslag

Følgende stillingsopslag er på nuværende tidspunkt åbne:

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman OMB/6/2022 - Temporary agent - AD5 Call for expression of interest  for immediate recruitment & drawing-up a reserve list

The inquiries officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of English. The documents concerning the call for expression of interest are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ansøgningsfristen er udløbet

Eksterne links

EPSO Besøg websitet EU Careers, hvor du kan søge i databasen over ledige job – både faste og midlertidige stillinger – herunder kontraktansættelser, praktikophold og udstationering i EU's institutioner og agenturer.

Praktikantophold

Regler

To gange om året tilbyder Ombudsmanden praktikpladser, primært til universitetskandidater eller tilsvarende. Praktikopholdene starter den 1. september og den 1. januar hvert år. Der offentliggøres en meddelelse om praktikpladser, der kan søges, for hver praktikperiode, normalt den 1. februar og den 1. maj. I meddelelsen specificeres det, hvilke profiler der søges. Praktikantopholdet foregår enten i Strasbourg eller Bruxelles alt efter kontorets behov.

Praktikanter i Ombudsmandens kontor skal have et indgående kendskab til engelsk. Ansøgningen skal derfor indgives på engelsk. Af samme grund findes dokumenterne vedrørende ansøgning om praktikantophold kun på engelsk.

Traineeship period September 2022-August 2023 - OMB/T/2022/9

We invite you to apply for a traineeship starting on 1 September 2022. We offer paid traineeships for a period of one year.

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. digital communication

Ansøgningsfristen er udløbet

Traineeship period January 2023-December 2023

After considering the very limited traineeship possibilities the Ombudsman's Office is able to offer in January 2023, the Ombudsman will not organise a second trainee selection in 2022. Information about the selection procedure for the traineeship period starting in September 2023 will be published on our website in February 2023.