Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017

Frågan reglerad av institutionen, vänskaplig förlikning helt eller delvis uppnådd

166

45,7 %

Inga administrativa missförhållanden påträffade

164

45,2 %

Inga ytterligare undersökningar motiverade

27

7,4 %

Påträffat administrativt missförhållande

24

6,6 %

Övrigt

11

3,0 %

Anm.: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.