Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Ämnesområden för Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017

Ämnesområden för Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017

Insyn/ansvarsskyldighet (t.ex. tillgång till information och handlingar)

75

20,6 %

Servicekultur (t.ex. medborgarvänlighet, språk och tidsfrister)

61

16,8 %

Respekt för processuella rättigheter (t.ex. rätt att höras)

60

16,5 %

Korrekt användning av bedömningsutrymme (bl.a. i överträdelseförfaranden)

49

13,5 %

Respekt för grundläggande rättigheter

44

12,1 %

Rekrytering

43

11,8 %

God förvaltning i EU:s personalfrågor

38

10,5 %

Sund ekonomisk förvaltning (t.ex. i fråga om upphandlingar, anslag och kontrakt inom EU)

23

6,3 %

Övrigt

16

4,4 %

Etik

13

3,6 %

Allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande

7

1,9 %

Anm.: I vissa fall avslutade ombudsmannen undersökningar som gällde två eller fler ämnesområden. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.