Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Preglednost/odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov)

75

20,6 %

Kultura storitev (npr. prijaznost do državljanov, jeziki in pravočasnost)

61

16,8 %

Spoštovanje postopkovnih pravic (npr. pravice do izjave)

60

16,5 %

Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev)

49

13,5 %

Spoštovanje temeljnih pravic

44

12,1 %

Zaposlovanje

43

11,8 %

Dobro upravljanje težav v zvezi z zaposlenimi EU

38

10,5 %

Dobro finančno poslovodenje (npr. pri javnih razpisih, nepovratnih sredstvih in oddaji javnih naročil EU)

23

6,3 %

Drugo

16

4,4 %

Etičnost

13

3,6 %

Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU

7

1,9 %

Opomba: V nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več pritožbenih razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.