Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma plângerilor primite în 2017

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma plângerilor primite în 2017
1 148 Recomandări făcute reclamanților sau cazuri transferate altui organism însărcinat cu examinarea plângerilor 52,8 %
595 Răspunsuri prin care reclamanții sunt informați că nu li se pot oferi recomandări suplimentare 27,3 %
370 Anchete deschise 17 %
63 Decizii privind admisibilitatea 2,9 %
graph 9
Evoluția numărului de anchete realizate de Ombudsmanul European
   Anchete deschise  Anchete închise
2003 253 180
2004 351 251
2005 343 312
2006 267 250
2007 309 351
2008 296 355
2009 339 318
2010 335 326
2011 396 318
2012 465 390
2013 350 461
2014 342 400
2015 261 277
2016 245 291
2017 447 363
Notă: Creșterea, intervenită în 2017, a numărului anchetelor se datorează, în parte, atât creșterii numărului plângerilor, cât și noilor Norme de aplicare.