Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017

Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017

Transparență/responsabilitate (de exemplu, accesul la informații și la documente)

75

20,6 %

Cultura serviciului (de exemplu, accesibilitatea pentru cetățeni, limbile folosite și promptitudinea)

61

16,8 %

Respectarea drepturilor procedurale (de exemplu, dreptul de a fi ascultat)

60

16,5 %

Utilizarea corespunzătoare a puterii discreționare (inclusiv în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor)

49

13,5 %

Respectarea drepturilor fundamentale

44

12,1 %

Recrutarea

43

11,8 %

Buna gestionare a aspectelor legate de personalul UE

38

10,5 %

Buna gestiune financiară (de exemplu, în privința unor proceduri de ofertare, granturi și contracte la nivelul UE)

23

6,3 %

Altele

16

4,4 %

Etică

13

3,6 %

Participarea cetățenilor la procesul de decizie al UE

7

1,9 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care au avut ca obiect mai multe aspecte. De aceea, totalul procentelor de mai sus depășește 100 %.