Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Reclamanți îndrumați de Ombudsmanul European către alte instituții și organe în 2021 și reclamații transferate

Reclamanți îndrumați de Ombudsmanul European către alte instituții și organe în 2021 și reclamații transferate

Administrațiilor naționale și altor organizații

292

31 %

Unui membru al Rețelei europene a mediatorilor

473

49 %

Unui mediator național sau regional sau unui organ similar

402

42 %

Comisiei pentru petiții a Parlamentului European

71

7 %

Comisiei Europene

127

13 %

Către SOLVIT

35

4 %

Altor instituții, organe sau agenții ale UE

31

3 %

 

958 în total