Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2021 r. dotyczyły następujących instytucji

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2021 r. dotyczyły następujących instytucji

208

Komisja Europejska

61,5 %

16

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

4,7 %

13

Parlament Europejski

3,8 %

13

Europejski Urząd Doboru Kadr

3,8 %

11

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

3,3 %

8

Europejska Agencja Leków

2,4 %

7

Rada Unii Europejskiej

2,1 %

6

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

1,8 %

34

Inne instytucje lub organy UE (1)

10,1 %

22

Inne agencje UE (2)

6,5 %

(1) W tym EBC (0,9 %), EBI (0,9 %), EUIPO (0,9 %) i ESMA (0,9 %).

(2) W tym EISMEA (1,2 %) i ENISA (0,9 %).