Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Liczba skarg w latach 2017–2021

Liczba skarg w latach  2017–2021

 

Skargi wykraczające poza
zakres mandatu Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich

Skargi objęte mandatem Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich

Łącznie

2017

1 430

751

2 181

2018

1 300

880

2 180

2019

1 330

871

2 201

2020

1 420

728

2 148

2021

1 437

729

2 166

Liczba skarg w latach  2017–2021

 

Skargi wykraczające poza zakres mandatu Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich

Skargi objęte mandatem Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich

Łącznie

2017

1 430

751

2 181

2018

1 300

880

2 180

2019

1 330

871

2 201

2020

1 420

728

2 148

2021

1 437

729

2 166