Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Transparantie/verantwoording (bijv. toegang tot informatie en documenten)

75

20,6 %

Dienstverleningscultuur (bijv. burgervriendelijkheid, talen en tijdigheid)

61

16,8 %

Inachtneming van procedurele rechten (bijv. het recht om te worden gehoord)

60

16,5 %

Gepast gebruik van bevoegdheden (tevens tijdens inbreukprocedures)

49

13,5 %

Inachtneming van de grondrechten

44

12,1 %

Werving

43

11,8 %

Goed beheer van EU-personeelskwesties

38

10,5 %

Goed financieel beheer (bijv. EU-tenders, -subsidies en -contracten)

23

6,3 %

Overige

16

4,4 %

Ethiek

13

3,6 %

Burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces

7

1,9 %

N.B.: In sommige zaken sloot de Ombudsman onderzoeken met twee of meer onderwerpen af. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.