Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Riżultati ta’ investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017

Riżultati ta’ investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017

Solvuti mill-istituzzjoni, intlaħqet jew parzjalment intlaqħet soluzzjoni

166

45.7 %

Ebda amministrazzjoni ħażina misjuba

164

45.2 %

Ebda investigazzjoni oħra ġġustifikata

27

7.4 %

Amministrazzjoni ħażina misjuba

24

6.6 %

Oħrajn

11

3.0 %

Nota: F’xi każijiet, l-Ombudsman għalqet l-investigazzjonijiet abbażi ta’ żewġ raġunijiet jew aktar. Għalhekk meta l-perċentwali t’hawn fuq jingħaddu flimkien, ir-riżultat aħħari jaqbeż il-100 %.