Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar l-ilmenti riċevuti fl-2017

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar l-ilmenti riċevuti fl-2017
1 148 Parir mogħti jew każ trasferit lil korp ta’ lmenti ieħor 52.8 %
595 Tweġiba mibgħuta sabiex tgħarraf lill-ilmentatur li ma setgħux jingħataw pariri  ulterjuri 27.3 %
370 Investigazzjoni miftuħa 17 %
63 Deċiżjoni dwar l-Ammissibilità 2.9 %