Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Suġġetti tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017

Suġġetti tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017

It-trasparenza/ir-responsabbiltà (eż. l-aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti)

75

20.6 %

Il-kultura ta’ servizz (eż. kordjalità lejn iċ-ċittadin, il-lingwi u l-puntwalità)

61

16.8 %

Ir-rispett għad-drittijiet proċedurali (eż. id-dritt li ssemma’ leħnek)

60

16.5 %

L-użu xieraq tad-diskrezzjoni (inkluż fil-proċeduri ta’ ksur)

49

13.5 %

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali

44

12.1 %

Reklutaġġ

43

11.8 %

Il-ġestjoni tajba ta’ kwistjonijiet ta’ persunal tal-UE

38

10.5 %

Il-ġestjoni finanzjarja tajba (eż. rigward l-offerti, l-għotjiet u l-kuntratti tal-UE)

23

6.3 %

Oħrajn

16

4.4 %

Etika

13

3.6 %

Il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċizjonijiet fl-UE

7

1.9 %

Nota: F’xi każijiet, l-Ombudsman għalqet investigazzjonijiet b’żewġ suġġetti jew aktar. Għalhekk meta l-perċentwali t’hawn fuq jingħaddu flimkien, ir-riżultat aħħari jaqbeż il-100 %.