Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

L-investigazzjonijiet li tmexxew mill-Ombudsman Ewropew fl-2021 kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin

L-investigazzjonijiet li tmexxew mill-Ombudsman Ewropew fl-2021 kienu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin

208

Il-Kummissjoni Ewropea

61.5 %

16

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

4.7 %

13

Il-Parlament Ewropew

3.8 %

13

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal

3.8 %

11

l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

3.3 %

8

l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

2.4 %

7

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

2.1 %

6

L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

1.8 %

34

Istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-UE (1)

10.1 %

22

Aġenziji oħra tal-UE (2)

6.5 %

(1) Inkluż il-BĊE (0.9 %), il-BEI (0.9 %), l-EUIPO (0.9 %) u l-ESMA (0.9 %).

(2) Inkluż l-Eismea (1.2 %) u l-ENISA (0.9 %).