Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

To izmeklēšanu priekšmets, ko Eiropas ombude 2017. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, ko Eiropas ombude 2017. gadā slēdza

Pārredzamība/pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem)

75

20,6 %

Pakalpojumu kultūra (piemēram, laipna attieksme pret pilsoņiem, valodas un iekļaušanās laikā)

61

16,8 %

Procesuālo tiesību ievērošana (piemēram, tiesības tikt uzklausītam)

60

16,5 %

Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpumu procedūrās)

49

13,5 %

Pamattiesību ievērošana

44

12,1 %

Pieņemšana darbā

43

11,8 %

ES personāla jautājumu laba pārvaldība

38

10,5 %

Pareiza finanšu pārvaldība (piemēram, saistībā ar ES iepirkuma konkursiem, dotācijām un līgumiem)

23

6,3 %

Cita

16

4,4 %

Ētika

13

3,6 %

Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

7

1,9 %

Piezīme. Dažos gadījumos ombude ir slēgusi izmeklēšanas par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.