Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Sūdzību skaits ārpus Eiropas Ombuda pilnvarām laikā no 2003. līdz 2017. gadam

Sūdzību skaits ārpus Eiropas Ombuda pilnvarām laikā no 2003. līdz 2017. gadam
2003. gads 1 768
2004. gads 2 729
2005. gads 2 673
2006. gads 2 768
2007. gads 2 401
2008. gads 2 544
2009. gads 2 392
2010. gads 1 983
2011. gads 1 846
2012. gads 1 720
2013. gads 1 665
2014. gads 1 427
2015. gads 1 239
2016. gads 1 169
2017. gads 1 430