Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Sūdzību skaits Eiropas Ombuda pilnvaru ietvaros laikā no 2003. līdz 2017. gadam

Sūdzību skaits Eiropas Ombuda pilnvaru ietvaros laikā no 2003. līdz 2017. gadam
2003. gads 603
2004. gads 930
2005. gads 811
2006. gads 849
2007. gads 870
2008. gads 802
2009. gads 727
2010. gads 744
2011. gads 698
2012. gads 740
2013. gads 750
2014. gads 736
2015. gads 707
2016. gads 711
2017. gads 751